Augmented Reality, wat is het nu werkelijk

In de zestiger jaren van de vorige eeuw begonnen onderzoekers te experimenteren met Augmenting the reality, oftewel het toevoegen van een computer gegenereerd beeld aan de realiteit. Het heeft lang geduurd totdat het doorbrak. Pas in 2009 werd Augmented Reality een buzz word door de AR Browser van Layar.

Toepassings gebieden van Augmented Media:
  • Marketing & Branding
  • Retail
  • Print, Media & Entertainment
  • Automotive
  • Health & Wellness

 

  • Industry
  • Architecture
  • Education
  • Training & Maintenance
  • Military

 

Omdat AR een grote belofte leek te zijn, stortten veel bedrijven zich op deze opkomende markt. Inmiddels is het aantal toepassingen van Augmented Reality veel verder dan alleen de tablet en smartphone toepassingen die ons intussen het meest bekend zijn. De eerste editie van het internationale Augmented Media Conference gaat daar dieper op in, en zal een breed inzicht geven in de mogelijkheden van AR voor media, marketeers en andere professionals.

Dit congres zal op 27 maart plaatsvinden in B-Amsterdam te Amsterdam.

De volgende bedrijven zullen een presentatie geven: Glow Interactive, Catchoom, Limebizz Layar Concepts, Augmented Reality Lab, AR Lab, Mr.Beam, VIGC, Dutch Rose Media and Beyond Reality.

Ga voor meer informatie over  de Augmented Media Conference naar www.augmentingmedia.com.

Blijf up-to-date van het laatste media nieuws via @mediaaugmented op Twitter of via http://augmentingmedia.com/news/.

De Augmented Media Conference is een onderdeel van een drietal congressen die tegelijkertijd in B.Amsterdam zullen plaatsvinden:


 

Over Jakajima

Jakajima is matchmaker voor innovators in de high tech industrie, variërend van 3D Printing tot Internet of Things, van Drones tot Health Tech en van Intelligent Sensor Networks tot Experience Design. Jakajima organiseert activiteiten en conferenties die innovators vanuit verschillende waardeketens en professies samenbrengen, met als doel het creëren van nieuwe partnerschappen, producten en/of diensten.

Op www.jakajima.eu  staat een actueel overzicht van de congressen / events die Jakajima organiseert.