Collaboration Jakajima and Brainport TechLaw

samenwerking

Effective connection of high-tech and legal platforms in the Brainport region

Since new technological developments often lead to ‘big business’, it is essential for innovative companies to protect their knowledge. Intellectual Property (IP), but also legal regulations and financing are not only more mandatory costs for large companies and multinationals, but also for high-tech startups and scaleups.

Continue reading “Collaboration Jakajima and Brainport TechLaw”

Samenwerking Jakajima en Brainport TechLaw

samenwerking

Effectieve verbinding van high-tech en juridische platforms in de Brainport regio

Aangezien nieuwe technologische ontwikkelingen vaak leiden tot ‘big business’ is het essentieel voor innovatieve bedrijven om hun kennis te beschermen. Intellectueel Eigendom (IE), maar ook wettelijke regelingen en financiering zijn niet alleen meer verplichte kost voor grote bedrijven en multinationals, maar juist ook voor high-tech startups en scaleups.

Continue reading “Samenwerking Jakajima en Brainport TechLaw”