Intelligent Sensor Networks Conference 2013
Press Release October 31 (Dutch)

MILJOENEN SENSOREN VERANDEREN ONS DAGELIJKS LEVEN

Wordt het leven makkelijker door het gebruik van sensoren of ontstaat er een gevaar voor privacy?

Het aantal sensoren groeit explosief. Miljoenen sensoren maken ongemerkt deel uit van onze leefomgeving en registreren continu allerlei signalen in de publieke infrastructuur, in onze huizen, in onze auto’s en in de apparaten die we gebruiken. Al deze sensoren verzamelen zo gegevens die nuttig kunnen zijn om de gewenste voorzieningen in ons dagelijks leven beter te kunnen laten functioneren. Internet-technologie – Internet of Things – maakt het mogelijk al deze sensoren te koppelen in netwerksystemen om gebruikers toegang tot de informatie te verschaffen op elke plaats en op elk moment.

De vraag die ontstaat: zijn sensoren een inbreuk op onze privacy, of bestaan er ook positieve toepassingen?

Complete press release? Download the.doc file: Persbericht ISN Conference

 

Unmanned Aircraft Systems Event 2013 Denmark
Press Release March 26 (English version)

DRONES: FRIGHTENING TECHNOLOGY OR POSITIVE DEVELOPMENT?

Drones have featured regularly in the news in recent months. Politicians are seeking clarification from ministers/presidents because it would seem that drones are being introduced in an underhand way, thereby threatening privacy.

But are drones (also known as UAS or RPAS) really that terrifying, or do they also have positive applications? They certainly do!

Drones are increasingly being used in agriculture, for mapping out areas, by the production industry (maintenance of buildings, installations and networks such as gas/oil or railway tracks) in the AV and film industry (just think of the many advertising spots that are shot from interesting angles) and also for managing flora and fauna and many other applications.

Complete press release? Download the.doc file: Press Release UAS Event Denmark

 

Unmanned Aircraft Systems Event 2013
Press Release 26 Maart (Dutch version)

DRONES: ANGSTAANJAGEND OF POSITIEVE INVLOED?

De afgelopen weken zijn drones veel in het nieuws. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Opstelten over de inzet van drones, omdat het alle schijn heeft dat drones stiekem ingezet worden, waardoor de privacy geschonden zou worden. Zelfs in de Tweede Kamer gaan stemmen op om de inzet van drones aan regels te binden.

Maar zijn drones (ook wel UAS of RPAS genoemd) echt zo eng, of zijn er ook positieve toepassingen. Die zijn er zeker!

Drones worden steeds vaker toegepast in de landbouw, voor het in kaart brengen van gebieden, door de procesindustrie (onderhoud van gebouwen, installaties en netwerken zoals gas/olie of spoorlijnen), in de A/V en film wereld (let eens op de vele Ster-spotjes, die vanuit een interessant perspectief zijn opgenomen), maar ook voor flora en fauna beheer en nog veel meer toepassingen.

Complete press release? Download the.doc file: Persbericht UAS Event