Press release: Jakajima and Mikrocentrum join forces to organise Photonics Applications Week 2020

Photonics Applications Week

For immediate release / Voor onmiddellijke plaatsing

Press release/ Persbericht

Nederlandse versie hieronder/ Dutch Version Below

Jakajima and Mikrocentrum join forces to organise Photonics Applications Week 2020

Eindhoven/Veldhoven April 23, 2020 – Jakajima, Matchmaker for Innovators, organiser of international conferences and Mikrocentrum, knowledge and networking organisation for the technical manufacturing industry, have agreed to join forces to organise the Photonics Applications Week, which will take place from October 5 to October 9, 2020. This cooperation aims to help facilitate the connection between (inter)national end-users of photonics and the corresponding developers. The 3rd edition of the Photonics Applications Week will take place in the Brainport region, in Eindhoven and surroundings.

Photonics (light) is a physics technology that forms the basis of numerous applications in which the contribution of “light” is often not visible. During an entire week, Photonics Application Week offers visitors the opportunity to get to know how this technology operates and how it is applied in real life. Applications in fields such as healthcare, agrifood, telecom, datacom, industry, image recognition, but also in LED lighting and lasers will be shown.

The cooperation between Jakajima and Mikrocentrum connects developers and producers from the technical manufacturing industry. The aim of this collaboration is to introduce these companies to photonics technology in an accessible way and to discover the added value for them. In addition, it will become clear in what way and to what extent photonics-based applications can offer technical advantages and promote profitability.

Over Photonics Applications Week

Photonics Applications Week takes place from October 5 to October 9 in Brainport Region (Eindhoven and surroundings). More information about the week and the program (under development) can be found at www.phappweek.com and LinkedIn, Twitter and Facebook. In communication use #phapps.

_________________________________________________________________________________

Note for the redaction – not for publication

About Jakajima

Jakajima, Matchmaker for Innovators, organizes a large number of high-tech (inter) national conferences, from 3D Printing to Internet of Things, from Unmanned Cargo Aircraft to Health Tech, from 4D Printing to Photonics and from Vertical Farming to Sustainable Materials.

As technology continues to evolve, the physical and digital worlds merge, removing traditional boundaries between industries. Jakajima, Matchmaker for Innovators, operates on that level. See also www.jakajima.eu.

About Mikrocentrum

As an independent knowledge and network organization, Mikrocentrum supports the manufacturing and high tech industry with training, events and networking. We offer over 170 courses within 15 (technical) areas and organize 6 trade fairs, 4 business events and 15 thematic events. Besides these activities, we offer companies a membership to the High Tech Platform, which now consists of 600 members. In all our activities, the aim is to enhance knowledge, expand networks, improve business processes and strengthen the competitive position of companies. We do this by working closely with a large network of industrial organizations, (semi) governments, knowledge and educational institutions. See also: www.mikrocentrum.nl

_________________________________________________________________________________

Not for publication

For more information, contact:

Pieter Hermans, p.hermans@jakajima.eu 0653550628

Mat Josquin, m.josquin@mikrocentrum.nl 0622220832

______________________________________________________________________________

Jakajima en Mikrocentrum slaan handen ineen voor de Photonics Application Week 2020

Eindhoven/Veldhoven 23 april 2020 – Jakajima, Matchmaker for Innovators d.m.v. (inter)nationale congressen en Mikrocentrum, Nederlandse kennis- en netwerkorganisatie voor de maakindustrie, kondigen de samenwerking aan voor de organisatie van de Photonics Application Week, die van 5 tot 9 oktober 2020 plaatsvindt. Door deze samenwerking worden (inter)nationale eindgebruikers van op fotonica, ofwel licht, gebaseerde applicaties op grote schaal gekoppeld aan de daarbij behorende ontwikkelaars. De derde editie van de Photonics Application Week vindt merendeels plaats in de Brainport regio rondom Eindhoven.

Fotonica (licht) is en blijft een niet eenvoudig uit te leggen natuurkundige technologie die de basis vormt van talrijke toepassingen waarbij de bijdrage van “licht” vaak niet zichtbaar is. De Photonics Application Week biedt gedurende een gehele week bezoekers de kans kennis te maken zowel met de werking van de technologie als toepassingen. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, agrifood, telecom, datacom, industrie, beeldherkenning maar ook in LED verlichting en lasers.

Door de samenwerking tussen Jakajima en Mikrocentrum worden ontwikkelaars en producenten uit de technische maakindustrie met elkaar verbonden. Het doel van de samenwerking is om deze bedrijven laagdrempelig kennis te laten maken met de fotonica technologie en de meerwaarde hiervan voor hen te ontdekken. Bovendien wordt zichtbaar op welke manier en in welke omvang fotonica gebaseerde applicaties zowel technische voordelen bieden als de winstgevendheid bevorderen.

Over de Photonics Applications Week

De Photonics Applications Week vindt plaats van 5- 9 oktober in de Brainport Regio (Eindhoven en omgeving). Meer informatie over de week en het programma (dat in ontwikkeling is) is te vinden op www.phappweek.com en op LinkedIn, Twitter en Facebook. In communicatie #phapps gebruiken

NOOT VOOR DE REDACTIE  – niet voor publicatie

Over Jakajima

Jakajima, Matchmaker for Innovators, organiseert een groot aantal (inter)nationale congressen op het gebied van 3D Printing tot Internet of Things, van Unmanned Cargo Aircraft tot Health Tech, van 4D Printing tot Photonics en van Vertical Farming tot Sustainable Materials.

Door de steeds verdere ontwikkeling van technologie vermengen de physieke en digitale wereld met elkaar, waardoor traditionele grenzen tussen industrieën verdwijnen. Op dat speelvlak opereert Jakajima, Matchmaker for Innovators. Zie ook www.jakajima.eu.

Over Mikrocentrum

Als onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie ondersteunt Mikrocentrum al 50 jaar de technische maakindustrie met Opleiden, Ontmoeten en Ondernemen. We bieden meer dan 170 cursussen binnen 15 (technische) gebieden en organiseren jaarlijks 6 vakbeurzen, 5 business events en 15 themabijeenkomsten. Naast deze activiteiten bieden we bedrijven een lidmaatschap van het High Tech Platform, dat nu bestaat uit 600 leden. In al onze activiteiten is het doel om kennis te vergroten, netwerken uit te breiden, bedrijfsprocessen te verbeteren en de concurrentiepositie van bedrijven te versterken. Dit doen we door nauw samen te werken met een groot netwerk van industriële organisaties, (semi) overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. Zie ook: www.mikrocentrum.nl

Niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Pieter Hermans, p.hermans@jakajima.eu 0653550628

Mat Josquin, m.josquin@mikrocentrum.nl 0622220832